VÅRA TJÄNSTER

Trygghet och tydlighet hos ADIGMA
2. Gemensam planering och offert

Tillsammans går vi igenom de eventuella bristerna i den nuvarande konstruktionen och vi börjar där efter titta på renoveringsförslaget.
Våra offerter är alltid till fast pris och i det inkluderar allt. Ny beläggning, tak- säkerhetsprodukter, takkonstruktion, vatten avrinningssystem och självklart den fina städningen som ingår efter avslutat arbete. Renoveringsförslaget följs sedan upp med en tidsplanering och eventuella önskemål från dig.
Våra fasta priser garanterar att du aldrig får en obehaglig överraskning när fakturan kommer

1.Besiktning


Vår lokala representant besöker dig och gör en
ordentlig och noggrann översyn över ditt nuvarande tak. Det innefattar genomgång av beläggning, ventilation och övriga delar av taket.

Eventuella skador och problem noteras och ligger till grund för vår kommande rekommendation av möjlig åtgärd

Våra hembesök är alltid kostnadsfria och kommer utan köpkrav


3. Takrenovering utförs

Vi på Adigma har gedigen branscherfarenhet och därför lämnar vi aldrig något åt slumpen.
Vårt renoveringsteam består av nöjda och engagerade medarbetare, det är så vi når fina resultat och nöjda kunder.För att säkerställa vår kvalité har vi löpande utbildningar med våra medarbetare och vårt arbetssätt är standardiserat.
Detta är avgörande för att uppnå de krav marknaden ställer på oss som bolag.En förutsättning för att ditt tak ska hålla bra är delvis att arbetet sköts korrekt men också att materialet är bra. Vi tummar aldrig på kvalitet och arbetar alltid med etablerade leverantörer och kvalitetssäkrade produkter.


Det allra flesta renoveringar utförs på 3-5 arbetsdagar.

4. Slutbesiktning

Tillsammans med dig och en besiktningsman går vi igenom takläggarnas dokumentationer från arbetet. Arbetet stannar inte bara på taket utan fortsätter även runt om huset för att säkerställa att avfallssortering och bortforsling av material är gjort.Vi använder oss av en extern besiktningsman för att lämna absolut största trygghet hos dig som kund.Adigma är en av väldigt få som lämnar ut 10 års garanti på slutfört arbete. Därför är det lika viktigt för oss som för er att besiktningen och arbetet har utförs proffsigt och efter alla bestämmelser.Efter slutförd besiktning skickas sedan fakturan.


Avbetalningsmöjligheter finns även via våra förmånliga finanslösningar.